Ordliste

Anal-spalting/Fissur -

fissure (body) (anatomy) a long narrow slit or groove that divides an organ into lobes.
Av: Bokmålsordboka

Anestesi -

anestesi' -en (fra gr 'følelsesløshet') følelsesløshet, særlig mot smerte- og sanseinntrykk på grunn av bedøvelse el. sykdom; bedøvelse.

Forskjellige typer anestei brukes som forklaring på hvordan pasienter blir bedøvet eks. under en operasjon. 
Av: Bokmålsordboka

A.M.I -

Agency of Medical Invations

Arterie -

arte'rie m1 (gj lat. fra gr) pulsåre

Fører blodet til hemoroidevevet.
Av: Bokmålsordboka

Doppler Ultrasound - Ultralyddoppler - Farge duplex-ultrasonografi -

EN duplex ultrasound 
BM dupleksundersøkelse 

på grunnlag av todimensjonalt ultralydbilder kan en dopplerstråle innsiktes nøyaktig på en blodåre for måling av blodstrøm m m, f eks i karotidane; jf dopplerskift
Av: Samlaget Norsk medisinsk ordbok

HAL -

Haemorrhoidial Artery Ligatur

Hemoroide Arterie Ligatur HAL-metoden 

Hemoroide -

«åreknute» ved endetarmsopningen, d e knute av utvidet, utspilte vener utenfor lukkemuskelen (ytre hemoroide) eller rett innenfor den (indre hemoroide); jf trombosert hemoroide; prolabert hemoroide; tagg; marisk
Av: Samlaget Norsk medisinsk ordbok

Ligere/ligering -

ligatu'r m1 (fra senlat, av lat. ligare 'binde') 
1 forbinding av blodåre for å stanse blødning 
2 tråd som brukes til ligatur (1) 

En sutur brukes for å forbinde arteriens blod gjennomstrømmning, for å skape balanse i blod strømmen mellom arterie og vene i frobindelse med hemoroidevevet.
Av: Bokmålsordboka

Linea dentata -

EN dentate line

ujamn horisontal linje ved nedste del av columnae anales, viktig kirurgisk landemerke for overgangen endetarm/anus, f eks ved coloproctectomia

Sjøt mellom tarm og hud. Innenfor denne sjøten er det ikke nerver. 
Av: Samlaget Norsk Medisinsk ordbok

Postoperativ -

postoperativ (av *post-) som finner sted etter en operasjon p- behandling / p- avdeling avdeling der pasienten ligger etter en operasjon.
Av: Bokmålsordboka

Prolabert - Prolabere - Prolaps -

Engelsk:
prolapse (state) the slipping or falling out of place of an organ
prolapsed hemorrhoid

indre hemoroide som heng ned gjennom endetarmsopninga, jf hemoroide
Av: Samlaget Norsk medisinsk ordbok

RAR -

Recto Anal Repair

Rektum/rectum -

Norsk:
rektum -et (lat., eg 'den rette tarm') endetarm(såpning)

Engelsk:
rectum (body) the terminal section of the alimentary canal; from the sigmoid flexure to the anus
Av: Bokmålsordboka

Slimhinne/Mycosa -

~hinne det innerste laget i veggen av innvollskanalene, slimhud
Av: Bokmålsordbok

Sutur -

sutu'r m1 (av lat. sutura 'sying') 
1 med.: sammenbinding av sår 
2 bindevevsforbindelse 

Nål og tråd som brukes i operasjons sammenheng. En rekke forskjellige typer nåler og velges etter behov og bruksområde. 
Av: Bokmålsordboka

Vene -

Åre som fører blodet fra kroppen tilbake til hjertet, jf *arterie og pulsåre, fører blodet fra hemoroidevevet.
Av: Bokmålsordboka